Wyzwania współczesnej diagnostyki genetycznej i onkohematologii dziecięcej

Wystąpienia

Akceptowana forma przedstawienia pracy:

 

 

Prezentacja multimedialna w programie MS PowerPoint (.ppt) lub Adobe Acrobat Reader DC (.pdf). Prezentacja powinna zostać wysłana do dnia 1 listopada 2022 roku na właściwy e-mail Konferencji.

 

Prace dotyczące hematoonkologii i immunologii na maila: hematoonkologia.wyzwania@umlub.pl

Prace dotyczące diagnostyki genetycznej na maila: genetyka.wyzwania@umlub.pl

 

Wzór tytułowania:

Imię_nazwisko_Tytuł pracy

 

Czas przeznaczony na prezentację multimedialną to 5 minut dla prac przeglądowych i opisów przypadków, a na dyskusję 2 minuty. Czas przeznaczony na prezentację prac oryginalnych wynosi 7 minut, a na dyskusję 3 minuty.

 

 

Szczegółowe informacje zawarte są w Regulaminie.