Wyzwania współczesnej diagnostyki genetycznej i onkohematologii dziecięcej

Terminy

Rejestracja na Konferencję możliwa jest do 28 października 2022 roku.

 

Abstrakty prac należy załączyć przy okazji wypełniania formularza rejestracyjnego do dnia 28 października 2022 roku. Szczegóły znajdują się w zakładce Abstrakty.

 

Umowy licencyjne należy dostarczyć w dwóch papierowych oryginałach do 28 października 2022 roku pod adres Samodzielnej Pracowni Diagnostyki Genetycznej z Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego (ul. prof. Antoniego Gębali 6 20-093 Lublin). Liczy się data stempla pocztowego.

 

Prezentacje multimedialne należy przesłać do dnia 1 listopada 2022 roku. Szczegóły znajdują się w zakładce Wystąpienia.

 

Informacje o kwalifikacji prac i przydzieleniu do danej sesji będziemy przesyłać 30 października 2022 r.

 

Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa „Wyzwania współczesnej diagnostyki genetycznej i onkohematologii dziecięcej” odbędzie się w dniach 4-5 listopada 2022 roku.