Wyzwania współczesnej diagnostyki genetycznej i onkohematologii dziecięcej

Abstrakty

Streszczenie powinno zawierać od 250 do 350 słów.

 

Prace naukowe mogą mieć maksymalnie 5 autorów i 2 opiekunów.

 

Abstrakt pracy należy przesłać Organizatorowi do dnia 28 października 2022 roku do godz. 23:59 przez formularz rejestracyjny (uczestnicy czynni) lub na adres e-mail: abstrakty.wyzwania@umlub.pl.

 

Uczestnicy, którzy prześlą streszczenie po ww. dacie nie będą mogli przedstawić swojej pracy.

 

Wzór tytułowania abstraktów:

Imię_nazwisko_streszczenie_Tytuł pracy

 

Pliki należy zapisać w formacie doc. lub docx.

 

Dokładne informacje zawarte są w Regulaminie.

 

Uczestnik czynny może zgłosić i zaprezentować nieograniczoną liczbę prac, pod warunkiem, że jest pierwszym autorem każdej z prac.

 

Streszczenia należy sformatować według poniższego wzoru.

Pliki do pobrania