Wyzwania współczesnej diagnostyki genetycznej i onkohematologii dziecięcej

Program ogólny

 

Piątek - 04.11

 

14:00-16:00 - ceremonia otwarcia Konferencji oraz otwarty wykład warsztatowy "Niedobory odporności - sprawa nie tylko dla immunologa"

 

14:00-14:30 dr n. med. Edyta Heropolitańska-Pliszka - Doktor na tropie niedoborów odporności, czyli kto, jak, kiedy i którędy

14:30-15:00 dr n. med. Katarzyna Napiórkowska-Baran - Zastosowanie terapii immunoglobulinami w PNO i WNO

15:00-15:45 Adrianna Sobol - Postawy pacjentów wobec choroby przewlekłej. Rola skutecznej komunikacji medycznej

15:45-16:00 dr n. med. Edyta Heropolitańska-Pliszka - Dyskusja

 

Sesja stworzona we współpracy z Takeda.

 

 

16:30-17:30 - Aleksandra Kalbarczyk, Weronika Jochim, Joanna Nieczypor - warsztaty immunologiczne z opcji terapeutycznych dla zapisanych

 

18:00-20:00 - sesje immunologiczne oraz genetyczne (prace oryginalne i przeglądowe, przypadek kliniczny, serie przypadków klinicznych)

 

20:00 - Koncert gitarowy w wykonaniu Mateusza Góreckiego i dr hab. Jakuba Niedoborka, w programie muzyka autorska, hiszpańska, latynoamerykańska


 

Sobota - 05.11

     

9:00-9:45 - wykład dr n. med. Katarzyny Bąbol-Pokory pt. "Diagnostyka genetyczna rzadkich chorób w immunologii i hematoonkologii z wykorzystaniem wysokoprzepustowych technik molekularnych"

 

10:15-11:00 - wykład dr hab. n. med. Katarzyny Muszyńskiej-Rosłan pt. "Odległe następstwa leczenia nowotworu u dziecka - co powinien wiedzieć każdy lekarz"

 

11:30-13:30 - sesje hematoonkologiczne (prace oryginalne i przeglądowe, przypadek kliniczny, serie przypadków klinicznych)


14:00-15:00 - ceremonia zakończenia Konferencji i ogłoszenie wyników