Wyzwania współczesnej diagnostyki genetycznej i onkohematologii dziecięcej

Tematyka

- symptomatologia chorób hematologicznych i onkologicznych

- choroby układu immunologicznego

- zaburzenia genetyczne

 

- diagnostyka genetyczna nowotworów

- innowacyjne metody leczenia nowotworów

- nowoczesne terapie w oparciu o diagnostykę genetyczną i immunologię

 

- opieka nad pacjentami w stanie terminalnym

- żywienie w trakcie choroby nowotworowej

- rehabilitacja pacjentów w trakcie i po przebyciu choroby nowotworowej

- problemy stomatologiczne u pacjentów z chorobą onkologiczną

- zaburzenia krzepnięcia

- niedokrwistości

- prawa pacjenta