Wyzwania współczesnej diagnostyki genetycznej i onkohematologii dziecięcej

Organizatorzy

Organizatorzy:

 

1) Studenckie Koło Naukowe przy Klinice Hematologii, Onkologii i Transplantologii Dziecięcej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie

Opiekun Koła:

prof. dr hab. n. med. Katarzyna Drabko

Przewodniczący Koła:

Marek Kurowski

 

2) Studenckie Koło Naukowe przy Pracowni Diagnostyki Genetycznej II Katedry Pediatrii

Opiekun Koła:

dr hab. n. med. Monika Lejman  Profesor UM

Przewodnicząca Koła:

Emilia Nowicka

 

3) Studenckie Koło Naukowe przy Katedrze i Zakładzie Immunologii Klinicznej

Opiekun Koła:

dr hab. n. med. Agnieszka Bojarska-Junak  Profesor UM

Przewodnicząca Koła:

Izabela Morawska-Michalska

 

Kierownik II Katedry Pediatrii:

prof. dr hab. n. med. Jerzy Kowalczyk

 

Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego:

 

prof. dr hab. n. med. Katarzyna Drabko, dr hab. n. med. Monika Lejman, dr hab. n. med. Joanna Zawitkowska,

dr hab. n. med. Agnieszka Bojarska-Junak