Wyzwania współczesnej diagnostyki genetycznej i onkohematologii dziecięcej

Uczestnicy

Uczestnik czynny zobowiązany jest do przedstawienia co najmniej jednej pracy.

 

Otrzymuje:

- certyfikat uczestnictwa i wygłoszenia pracy

- pakiet startowy

 

Uczestnik bierny po wypełnieniu formularza zgłoszeniowego może uczestniczyć w wykładach i sesjach Konferencji jako uczestnik bierny.

 

Otrzymuje:

- certyfikat uczestnictwa biernego

- pakiet startowy